Tandlagning Malmö

Vid karies, tand- eller fyllningsfrakturer måste tänderna ibland lagas. Idag utförs alla lagningar med tandfärgade material – framförallt plast och porslin – undantaget om guld används.