Skalfasader Malmö

Skalfasader ger ett snyggare utseende. De används för att dölja spruckna, avslagna eller missfärgade tänder. Det används företrädesvis på framtänder. Det kan också användas för att korrigera större mellanrum mellan tänderna eller för att korrigera tänder som står ut eller rätta till trångställda tänder.